Tłumacz przysięgły języka niemieckiego z 30-letnim doświadczeniem mgr Leon Romański oferuje swoje usługi w zakresie tłumaczeń zwykłych, przysięgłych i specjalistycznych

DZIEDZINY TŁUMACZEŃ

  • Dokumenty handlowe (kontrakty spółek cywilnych, akcyjnych, świadectwa pracy,)
  • Dokumenty samochodowe (karty pojazdu, dowody rejestracyjne, faktury)
  • Dokumenty administracyjne (ubezpieczenia, ZUS, wszelkie dokumenty USC – jak odpisy skrócone i zupełne aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, świadectwa chrztu, świadectwa ślubu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem)
  • Dokumenty medyczne (wypisy ze szpitala, świadectwa lekarskie, opisy lekarstw, badania laboratoryjne)
  • Dokumenty prawne (wszelkie wyroki, pouczenia, wnioski, testamenty, postanowienia, pełnomocnictwa, pozwy, akty notarialne, protokoły z Walnych Zgromadzeń spółek )
  • Dokumenty związane ze szkolnictwem (Świadectwa szkolne, dyplomy, indeksy i inne dokumenty dot. Szkół Wyższych)
  • Dokumenty związane z turystyką (hotelarstwo, wypoczynek aktywny) i gastronomią (kulinaria)

Jestem profesjonalistą i posiadam duże doświadczenie w tłumaczeniach zarówno pisemnych jak i ustnych, wszystkie tłumaczone materiały traktuję jako poufne.

Płatność za usługi tłumaczeniowe: gotówką lub przelewem.